Strona główna
  O firmie
Oferta
  Cennik
  Kontakt
 
 

Zakres usług Biura obejmuje:

prowadzenie ksiąg handlowych (opracowanie zakładowego planu kont, dekretacja i księgowanie dokumentów, uzgadnianie kont rozrachunkowych)
sporządzanie sprawozdań finansowo-bilansowych, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa
prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów
prowadzenie ewidencji podatkowej ryczałtu ewidencjonowanego
rejestry sprzedaży i zakupów dla celów rozliczeń podatku VAT (VAT-7)
ewidencje przebiegu pojazdu oraz inne ewidencje, w zależności od potrzeb Klienta
sporządzanie deklaracji Intrastat
prowadzenie pełnej dokumentacji kadrowo-płacowej, ZUS-przekaz elektroniczny
ewidencja środków trwałych
sporządzanie sprawozdań dla GUS
SALDO